top of page

Ethische code

Clever Input bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden in de begeleiding. Als professional houd ik me aan deze code en werk ik volgens deze code.

De basisvoorwaarden voor coaching zijn eerlijkheid, integriteit, onpartijdigheid, respect, verantwoordelijkheid en autonomie bevorderend.

Clever Input handelt enkel en alleen op basis van wat hij naar eigen waarden en normen kan verantwoorden.

Clever Input stelt zich dienstverlenend op en stelt haar cliënten hierbij centraal.

Clever Input biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau.

Clever Input zorgt ervoor dat er vertrouwelijke informatie nooit achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.

Clever Input beschermt altijd de identiteit van zijn cliënten. Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.

Tijdens en rond de coachingrelatie stelt Clever Input duidelijke grenzen.

Clever Input houdt rekening met de effecten van overlappende relaties.

Clever Input verplicht zich tijdens de sessies voldoende coachingkwaliteiten en -technieken in te brengen om het afgesproken coachingstraject bevredigend te doen plaatsvinden.

Clever Input doet al het mogelijke om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken.

Clever Input maakt regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.

Clever Input investeert een belangrijk deel van zijn tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.

Clever Input blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Clever Input geeft eerlijk en volledig inzicht in zijn kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.

Clever Input zal zijn overwicht als professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.

Clever Input geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

Clever Input werkt op een dusdanige manier dat zowel de menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt gerespecteerd.

Clever Input respecteert de culturele context en het wereldbeeld van zijn cliënt.

Clever Input heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met zijn cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.

Clever Input is verantwoordelijk voor het aangaan van een coaching overeenkomst met zijn cliënten.

Clever Input is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en zijn cliënten. Coaching is een formele contractuele relatie en niets anders.

bottom of page