A Classroom Lecture

Kwaliteitskeurmerken

Ik heb mijn Life Coach-certificaat behaald bij NHA.

Erkenning door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Alle NHA-opleidingen die aan wetgeving onderhavig zijn voldoen aan de kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist. NHA past deze hoge kwaliteitsstandaard toe op de ontwikkeling van al haar opleidingen.

NHA ingeschreven in het CRKBO          

NHA staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dat houdt in dat NHA als onderwijsinstituut voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Een onderwijsinstelling die ingeschreven is in het register, is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de btw-wetgeving.

NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk is een erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. NHA Opleidingen heeft het NRTO-keurmerk.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat NHA opleidingen voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan alle strenge kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl.

ISO 9001 gecertificeerd

NHA is conform ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat NHA voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De ontwikkeling van cursussen en opleidingen, de klantgerichte dienstverlening, begeleiding en examinering voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Over Clever Input

Bij Clever Input helpen wij onze klanten om opnieuw regie te nemen over hun leven middels life coaching, loopbaancoaching en motiverende teamtrainingen. Samen met jou zorgen wij ervoor dat je de juiste keuzes maakt zodat jouw kwaliteiten en talenten tot hun recht komen. 

Social media

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Youtube Icoon

© 2020 by Clever Input. Alle rechten voorbehouden