top of page
bergen

Methodieken

Bij het coachen gaat het om een intern leerproces dat de cliënt zelf bepaalt. Ook een cliënt die door een werkgever gevraagd wordt zich te laten coachen op een bepaalde kwestie, bepaalt uiteindelijk zelf of en waarop hij of zij gecoacht wil worden. Een goede coaching valt of staat met de motivatie van de cliënt.

Als coach ben ik gericht op de coachdoelen – of veranderwensen – van de cliënt. Ik werk vanuit de huidige toestand van de cliënt via het coachingstraject naar de gewenste doelen toe.

Conversation between Colleagues

Grow-model

Om het coachingsproces effectief te kunnen (in)richten, is het helder vaststellen van de doelen voor de coaching een belangrijke voorwaarde. Tijdens het coachen gebruik ik het Grow-model om de verschillende fases te doorlopen die gericht zijn op:

Doelen formuleren
Realiteit onderzoeken
Opties op een rij krijgen
Actieplan maken

Daarnaast gebruik ik verschillende modellen, coachingsinstrumenten en theorieën om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Oplossingsgericht coachen

Er zijn nogal wat benaderingen als het om coachen gaat. Ik gebruik vooral de oplossingsgerichte benadering. Dat betekent dat ik de cliënt steeds help een zaklantaarn te laten schijnen op wat er al goed werkt.

In de praktijk blijkt dat deze methode mensen snel – en op een vriendelijke manier - in een positieve spiraal van denken, voelen en doen brengt.

bottom of page